4 thg 3, 2014

时间都去哪了 Thời gian đi đâu hết rồi

门前老树长新芽  院里枯木又开花
半生存了好多话  藏进了满头白发
记忆中的小脚丫  肉嘟嘟的小嘴巴
一生把爱交给他  只为那一声爸妈
时间都去哪儿了  还没好好感受年轻就老了
生儿养女 一辈子  满脑子都是孩子哭了笑了
时间都去哪儿了  还没好好看看你眼睛就花了
柴米油盐 半辈子 转眼就只剩下满脸的皱纹了

Mén qián lǎo shù zhǎng xīnyá    yuàn lǐ kūmù yòu kāihuā
bàn shēngcúnle hǎoduō huà    cáng jìnle mǎn tóu bái fà
jìyì zhōng de xiǎojiǎo yā    ròu dū dū de xiǎo zuǐbā
yīshēng bǎ ài jiāo gěi tā   zhǐ wèi nà yīshēng bà mā
shíjiān dōu qù nǎ'erle   hái méi hǎohǎo gǎnshòu niánqīng jiù lǎole
shēng ér yǎngnǚ yībèizi   mǎn nǎozi dōu shì háizi kūle xiàole
shíjiān dōu qù nǎ'erle   hái méi hǎohǎo kàn kàn nǐ yǎnjīng jiù huāle
cháimǐyóuyán bàn bèi zǐ    zhuǎnyǎn jiù zhǐ shèng xià mǎn liǎn de zhòuwénle
TỪ MỚI
脚丫子 [jiǎoyā·zi] chân。脚。也作脚鸭子。

嘟嘟响 [dūdūxiǎng] bíp bíp; bin bin (tiếng còi)。发短促的响声。

柴米 [cháimǐ] củi gạo (những thứ cần thiết trong sinh hoạt)。做饭用的柴和米,泛指必需的生活资料。


皱纹 [zhòuwén] nếp nhăn; nếp gấp。(皱纹儿)物体表面上因收缩或揉弄而形成的一凸一凹的条纹。
脸上布满皱纹 trên mặt đầy nếp nhăn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét