27 thg 5, 2013

朋友 Bằng hữu朋友 péng yǒu Bằng hữu (bạn bè)
这些年一个人风也过雨也走
zhè xiē nián yī gè rén fēng yě guò yǔ yě zǒu
Những năm này có một người gió vẫn qua, mưa vẫn đi
有过泪有过错还记得坚持什么
Đã có nước mắt,cũng có lỗi lầm, vẫn nhớ kiên trì điều gì đó
yǒu guò lèi yǒu guò cuò huán jì de jiān chí shénmo
真爱过才会懂会寂寞会回首
zhēn ài guò cái huì dǒng huì jì mò huì huí shǒu
Trải qua tình yêu thực sự mới hiểu được sự trống vắng, biết quay đầu
终有梦终有你在心中
zhōng yǒu mèng zhōng yǒu nǐ zài xīn zhōng
Cuối cùng có mơ, cuối cùng có bạn trong lòng.
朋友一生一起走那些日子不再有
péng yǒu yī shēng yī qǐ zǒu nà xiē rì zi bùzài yǒu
Bạn bè suốt đời đi cùng nhau, những ngày đó sẽ không một lần trở lại
一句话一辈子一生情一杯酒
yī jù huà yī bèi zi yī shēng qíng yī bēi jiǔ
Một câu nói,một đời người,một đời tình,một ly rượu
朋友不曾孤单过一声朋友你会懂
péng yǒu bù céng gū dān guò yī shēng péng yǒunǐ huì dǒng
Có bạn bè chưa từng biết cô đơn, một tiếng thôi là bạn đã hiểu
还有伤还有痛还要走还有我
hái yǒu shāng hái yǒu tòng hái yào zǒu hái yǒu wǒ
Vẫn còn vết thương, vẫn còn đau,vẫn phải đi, vẫn còn có tôi 

生词 Từ mới: 

朋友 péng you : bạn bè

演唱 yǎn chàng: biểu diễn

这些 zhè xie: những …này

过错 guò cuò: lỗi lầm, sai lầm

坚持 jiān chí: kiên trì

寂寞 jì mò: cô đơn, trống vằng, hiu quạnh

回首huí shǒu: quay đầu, hồi tưởng

心中xīn zhōng: trong lòng

一生 yì shēng : 一辈子yī bèi zi : cả đời, trọn đời, một đời
一起 yì qǐ: cùng
那些 nà xiē: những …ấy
日子 rì zi: ngày, cuộc sống, thời gian

不曾 bù céng: chưa từng
孤单 gū dān: cô đơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét