30 thg 5, 2013

九百九十九朵玫瑰 999 đóa hoa hồng


往事如风  痴心只是难懂   借酒相送  送不走身影蒙蒙
烛光投影   映不出你颜容   仍只见你独自照片中
夜风已冷 回想前尘如梦  心似冰冻  怎堪相识不相逢
难舍心痛  难舍情已如风  难舍你在我心中的放纵
我早已为你种下   九百九十九朵玫瑰
从分手的那一天   九百九十九朵玫瑰
花到凋谢人已憔悴  千盟万誓已随花事淹灭

Jiǔbǎi jiǔshíjiǔ duo méiguī 
Wǎngshì rú fēng   chīxīn zhǐshì nán dǒng   jiè jiǔ xiāng sòng   sòng bù zǒu shēnyǐng méngméng 
Zhúguāng tóuyǐng   yìng bù chū nǐ yánróng    réng zhǐ jiàn nǐ dúzì zhàopiàn zhōng 
Yè fēng yǐ lěng huíxiǎng qiánchén rú mèng   xīn sì bīngdòng zěn kān xiāngshí bù xiāngféng 
Nán shě xīntòng nán shě qíng yǐ rú fēng  nán shě nǐ zài wǒ xīnzhōng dì fàngzòng 
Wǒ zǎoyǐ wèi nǐ zhǒng xià  jiǔbǎi jiǔshíjiǔ duo méiguī 
Cóng fèn shǒu dì nà yītiān   jiǔbǎi jiǔshíjiǔ duo méiguī  
Huā dào diāoxiè rén yǐ qiáocuì    qiān méng wàn shì yǐ suí huā shì yān miè

TỪ MỚI
往事 [wángshì] việc đã qua; việc xưa; việc cũ。过去的事情。
回忆往事 nhớ lại những việc đã qua

痴心 [chīxīn] cuồng dại; mê tít; lòng si mê; say đắm。
痴心妄想。si mê hão huyền.
一片痴心。lòng si mê.
身影 [shēnyǐng] bóng dáng; hình thể; hình dáng
蒙蒙 [méngméng] mưa lất phất; mưa phùn; mưa bụi。
蒙蒙细雨。mưa bay lất phất.
投影 [tóuyǐng]
1. chiếu hình (của vật thể lên mặt phẳng)。
2. hình chiếu; ảnh xạ。

独自 [dúzì] một mình; tự mình。自己一个人。
独自玩耍 chơi đùa một mình
就他一人独自在家。chỉ có một mình anh ấy ở nhà
前尘 [qiánchén] trước kia; quá khứ; những việc đã qua。指从前的或从前经历的事。
回首前尘。nhìn lại những chặng đường đã qua; nhìn lại quá khứ.
冰冻 [bīngdòng] đóng băng; đông lạnh;

堪 [kān]
 1. có thể; có khả năng。可; 能。
 堪当重任。có thể đảm
 不堪设想。không thể nghĩ tới.
2. chịu nổi; chịu được; kham nổi; chịu đựng nổi; có thể chịu đựng được。能忍受。
难堪。khó chịu đựng nổi.
狼狈不堪。khốn khổ không thể chịu đựng nổi.
不堪一击。không thể chịu nổi một đả kích nào nữa.
舍[shě]
1. bỏ。舍弃。
舍近求远。bỏ gần tìm xa.
2. bố thí; thí xả。施舍。

放纵 [fàngzòng] phóng túng; buông thả。
放纵不管 bỏ mặc; mặc kệ.

凋谢 [diāoxiè] tàn héo; tàn úa。
百花凋谢 trăm hoa tàn héo
憔悴[qiáocuì] tiền tuỵ; hốc hác; võ vàng。形容人瘦弱,面色不好看。
刮了一夜的秋风,花木都显得憔悴了。
qua một đêm gió thu, hoa cỏ đều võ vàng.
盟誓 [méngshì] minh ước; thề。盟约。

淹 [yān] 1. chìm; ngập。淹没;沉没。
淹死 chết chìm
庄稼遭水淹了。hoa màu bị ngập nước

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét